OEFENEN
Blusgroep Wagenborgen

 
Oefenen bij blusgroep Wagenborgen
De oefenavond van blusgroep Wagenborgen is op donderdag. Op deze avond wordt er geoefend van 19:30 uur tot 21:30 uur. Wat de korpsleden gaan oefenen is afhankelijk van wat er op het programma staat voor die avond. En maal per jaar wordt een oefenschema voor blusgroep Wagenborgen gemaakt, zodat de korpsleden voor het gehele jaar al weten wat hun taak /oefening op een bepaalde datum is. Dit schema is gemaakt om te kunnen oefenen volgens Leidraad Oefenen (Beter Oefenen bij de Brandweer) Bij elke oefening wordt geregistreerd wie er aanwezig was en of de korpsleden de oefening op de juiste methoden en met de juiste kennis hebben volbracht. Is dit niet het geval dan zal dit korpslid een H van herhalen achter zijn naam krijgen. Later in het jaar zijn er herhalingsoefeningen zodat men weet wie er wat er nog een keer moet herhalen. Op deze wijze zal het korps het hele jaar op een goede gestructureerde manier geoefend blijven. Er worden brandweerwedstrijden georganiseerd, waar ook blusgroep Wagenborgen aan deel neemt. Deze wedstrijden kunnen we zien als grote oefeningen en worden ook nog eens beoordeeld.

Oefenlocaties
De oefeningen worden steeds op zoveel mogelijk verschillende locaties gehouden. De blusgroep Wagenborgen is afhankelijk van ondernemers en particulieren in het verzorgingsgebied die hun pand (bedrijf) beschikbaar wil stellen voor de brandweer om te komen oefenen. Regelmatig krijgen we ook een paar sloop autos tot onzer beschikking om deze op de juiste geleerde manier open te knippen en te demonteren zodat we in de praktijk goed geoefend voor de dag kunnen komen. Zo hebben we voor elke oefening een andere oefenlocatie nodig.

Warmte en hitte training
Om aan de warmte en hitte training te voldoen gaat de blusgroep Wagenborgen twee keer per jaar naar een oefencentrum om in een gebouw waar echt met vuur en rook gewerkt wordt. Verschillende oefeningen kunnen hier gedaan worden:
- Met twee mensen een ademlucht baantje lopen.
Ze gaan met twee mensen tegelijk naar binnen met adembescherming aan en krijgen een opdracht om een slachtoffer of een vuurhaard te zoeken. Er moet dan precies volgens de procedure adembescherming gelopen worden. Het is er meestal helemaal donker en men kan de hitte van een vuurhaard goed voelen. Men moet de weg terug natuurlijk weer vlekkeloos weten en goed kunnen weergeven wat men binnen heeft aangetroffen.
- Warmte en hitte gewenning.
Men gaat naar binnen met adembescherming aan. Aldaar kan men ervaren wat warmte en hitte is en waar de meeste warmte en hitte blijft.
- Flash over training.
Dit is een training om aan de rook in een ruimte te kunnen waarnemen wanneer een flash over (vlamoverslag) op kan treden.
- Inzetoefening zoals in de praktijk.
Er wordt een oefening uitgezet op het terrein van het oefencentrum waarbij men gebruik maakt van de stookpanden als objecten zodat men met echt vuur en rook kan oefenen.

Wedstrijden
Een wedstrijd is een grote oefening waarbij er verschillende korpsen tegen elkaar spelen. In de wedstrijd wordt de bemanning van een tankautospuit beoordeeld hoe men een bepaald incident aan pakt. Alles wat in opleidingen en oefeningen geleerd en herhaald is kan hier in terug komen. Als men het incident in een zo veilige en snel mogelijke manier weet op te lossen heeft men kans op een hoge eindklassering.

Fysieke vaardigheden
Er wordt ook wel op de fysieke vaardigheden geoefend. Meestal wordt er een circuit uitgezet waarbij men in een korte tijd een fysieke hoge inspanning moet leveren.

Technische hulpverlening
Technische hulpverlening is een onderdeel van de brandweer waar vaak gereedschappen gebruikt worden. Men moet dan ook goed weten hoe de gereedschappen gebruikt kunnen worden en of dit ook op een veilige manier gebeurd. Ook moet men weten met welke krachten en lasten er gewerkt kan worden met bepaalde gereedschappen. In de praktijk blijkt dat het vaak improviseren is met welke gereedschappen men gaat werken en hoe men deze kan toepassen. Veiligheid is hierin een vereiste, omdat een klein foutje zeer grote gevolgen kan hebben. Daarom is het heel belangrijk dat men hierin goed geoefend blijft.

Brandbestrijding
Hierbij wordt vaak een brand vanuit de praktijk nagemaakt en uitgebeeld. Als men een woning of een ander pand ter beschikking heeft, simuleren we vaak een brand. De oefenploeg wordt gealarmeerd en gaat naar het betreffende pand. Vanaf dat moment wordt de brandbestrijding van het begin tot eind geoefend naar gelang het oefendoel omvat. Men kan alle gevaar tegen komen bijvoorbeeld: slachtoffers, gaslekkages, gasflessen, elektriciteit en zelfs gevaarlijke stoffen. Men dient op een veilige en snelle manier het incident op te lossen. Zo ziet men dat men te allen tijde op een goede en gestructureerde manier geoefend dient te blijven.

Bevelvoerdersoefenweek
Alle bevelvoerders uit de regio hebben een oefenweek ergens in de provincie. De bevelvoerders krijgen 6 opdrachten, waarvan ze 1 opdracht doen als bevelvoerder van een tankautospuit. Er zijn verschillende opdrachten zoals:
-Inzet chemiepak.
-Tankbrandbestrijding.
-Kettingbotsing.
-Gevaarlijke stoffen.
-Brandbestrijding.


Chauffeurstraining
De chauffeurs oefenen met de tankautospuit. Dit houdt in dat ze werken met de pomp, alle gereedschappen controleren en met de tankautospuit het verzorgingsgebied verkennen.

Meetploeg
De meetploeg oefent 3 maal in een jaar. Ze krijgen dan meetopdrachten. Deze oefeningen zijn regionaal.